Never allow

"Never allow yourself to be defined by someone else's opinion of you."
 
Det finns ingen som känner dig så väl som du själv. Det finns ingen som vet vad du klarar och var dina gränser går, så bra som du gör. Ingen annan vet precis allt om dig. Bara du kan hela historien och känner till allt som du varit med om och lärt av, blivit sårad eller stärkt av. 
 
Ta till dig av andras åsikter då de känns ärliga, vettiga, rättvisa och konstruktiva. Men låt inte andras åsikter styra dig mot något som inte känns rätt. Något som inte är du. Alla kommer kanske inte att älska dig, men det viktiga är att de som verkligen betyder något gör det. 
 
Till top